Контакти


Търговия на финансови пазари

02 962 57 95

Финансово консултиране

02 962 54 05

 

Работно време

Търговия на международни пазари

от 00:00 понеделник до 24:00 петък

Финансово консултиране

от 08:30 до 17:30

Откриване на сметки, внос и теглене

от 09:00 до 16:45

 

Клонова мрежа

Офис София
1407 София
бул. Черни връх 32, вх. А
02 962 57 95, 02 962 54 05
office@benchmark.bg

Офис Варна

9000 Варна
бул. Съборни 11, ет. 1, ап. 2
052 65 68 68, 052 65 71 71
varna@benchmark.bg

Офис Пловдив
4000 Пловдив
ул. Ламартин 2, ет. 2, офис 1
032 633 941, 088 525 66 87
plovdiv@benchmark.bg