BenchMark Finance

Търговия на финансовите пазари с валути, индекси, злато, сребро, петрол, акции, облигации, опции, фючърси, CFD и други финансови инструменти
  • Сделки с валути, злато, петрол чрез най-известната световна платформа - MetaTrader 4/5
  • Сделки с акции, опции, фючърси, стоки чрез платформата Trader - в партньорство със Saxo Bank
  • Сделки с акции и облигации на БФБ София чрез платформата
    BG Trader

BenchMark Consult

Предоставяне на широк спектър икономически, правни и финансови консултантски услуги за частни клиенти, публични организации и институции
  • Подготовка и управление на проекти, разработване и оценка
    на стратегии и програми
  • Корпоративно консултиране, бизнес бюджетиране и планиране, оценки и анализи
  • Консултиране в сферата на капиталовите пазари и инвестиционното банкиране